Toepassing bij Logopedie

 

Gebruikerservaringen van Esther Wouters; logopediste Mgr. Bekkersschool.

Sinds vier jaar werk ik met picto's ter verduidelijking van de communicatie bij de leerlingen van onze school. Veel van onze leerlingen hebben behoefte aan visuele ondersteuning. Ook leerlingen die auditieve informatie meestal goed kunnen verwerken, hebben in moeilijke situaties steun aan picto's.

Het sterke van dit pictosysteem is mijns inziens dat:
- de picto's door iedereen zelf te tekenen zijn; je hebt je visualisatie dus altijd paraat,
- onder de picto's altijd het woord staat waardoor leerlingen woordbeelden of letters kunnen leren,
- er zinnen en verhalen mee gevormd kunnen worden.

De picto's zijn op alle niveau's binnen school te gebruiken.

  • Met losse picto's wordt de indelen van de dag of een volgende activiteit aangegeven.
  • Kinderen die niet of nauwelijk spreken, geven een picto om te 'zeggen' wat ze willen.
  • Met behulp van korte pictozinnen bij foto's wordt de zinsbouw getraind.
  • Een pictoverhaaltje maakt een onbekende situatie voorspelbaar.
  • Regels en afspraken zijn terug te 'lezen' ook voor de leerlingen die niet kunnen lezen.
  • Leerlingen kunnen zelfstandig een opdracht uitvoeren door deze stap voor stap zelf te 'lezen'.

klik nu op Voorbeelden