Scholen & Instellingen

 

Aanvullende voorwaarden

Voor (niet commerciële) instellingen en scholen bieden wij de mogelijkheid een groepslicentie af te sluiten voor het gebruik van meerdere PictoWord kopieën binnen de eigen organisatie. De éénmalige kosten bedragen € 100,= voor gebruik op maximaal 20 computers, alleen bij méér dan 20 licenties berekenen wij u € 5,= per computer. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Bevestiging van de betaling na de bestelopdracht is tevens de factuur. Overkoepelende besturen of samenwerkingsverbanden vallen niet onder deze groepslicentie.

Kies dan voor één van de volgende opties bij elke bestelling
* Standaard licentie voor één of meer gebruikers
* Groeps-licentie tot max. 20 gebruikers
* aanvullende licenties van € 5,= ALLEEN VAN TOEPASSING (!) BIJ UITBREIDING VANAF 20 GEBRUIKERS OP EEN BESTAANDE GROEPSLICENTIE

Alleen nieuw afgesloten licenties bieden een download-mogelijkheid. Nabestellingen geven een uitbreiding van het gebruiksrecht van de aanwezige basis- of groepslicentie over het aantal wat overeengekomen is.

Als toelichting een voorbeeld bij bestelling van een groepslicentie voor 30 gebruikers:

Er worden twee bestellingen geplaatst; een voor de groepslicentie (20 gebruikers) € 100,= PLUS 10 aanvullende gebruikers x € 5.= maakt: € 100,= + € 50.= totaal € 150,=
Ook nadien kan men ook later nog door een aanvullend bedrag over te maken een of eerdere gebruikers-licenties toevoegen.

Als toelichting een voorbeeld bij bestelling van een licentie voor 4 gebruikers:

U bestelt en betaalt 4 x € 19,= en ontvangt hiervoor het installatiebestand dat u bij 4 gebruikers kunt installeren. Als u nadien nog een licentie er bij wilt gebruiken heeft u na betaling van € 19,+ Euro het recht om de eerdere versie nog eenmaal extra te installeren.

Tip

Als u na het installeren van de eerste licentie PictoWord constateert dat dit een veel breder gebruik mogelijk maakt bestel dan direct de groepslicentie. Bij meer dan 5 standaard licenties bent u voordeliger uit met een groepslicentie!

Voorwaarden groepslicentie

  • Uitsluitend van toepassing voor onderwijs instellingen zonder winstoogmerk.
  • Als er besteld wordt en betaald en het blijkt dat er wordt niet wordt voldaan aan deze voorwaarden zullen wij de software uitlevering van PictoWord blokkeren.
  • Bij thuisgebruik door de medewerkers en/of vrijwilligers en/of ouders cq leerlingen dient dit PictoWord programma uitsluitend voor het gebruik en toepassing binnen de instelling waar de groepslicentie onder valt.
  • In principe mogen de PictoWord groepslicenties alleen worden geïnstalleerd op de computers die ook eigendom van die zelfde school of instelling zijn.
  • De installatie op een lokale groepserver is toegestaan.
  • Doelstelling van PictoWord is gericht op mensen met een beperking een vrije interpretatie voor andere doelgroepen of toepassingen is niet toegestaan.
  • Groepslicenties krijgen geen extra support.
  • PictoWord is niet "copy protected" echter misbruik en verspreiding van dit programma is strafbaar.
  • Andere organisaties kunnen eventueel een groepslicentie tegen afwijkende condities bestellen na overleg met PictoWord.

Download hier de documentatie

 

Klik nu op Bestelvoorwaarden