Regulering van gedrag

 

Gedragsregulatie

Omdat veel van onze leerlingen problemen hebben in de communicatie, is het voor hen soms moeilijk om hun emoties uit te drukken. uit onmacht vervallen zij in onacceptabel gedrag.
Door pictoword leren wij de leerlingen, om de emotie visueel te maken (de begeleiding maakt de brief, maar soms kan de leerling ook zelf zijn frustratie in de brief kwijt). Het geeft de leerling rust als hij zijn gevoel weerspiegeld ziet. Tegelijkertijd kan een gedragsalternatief geboden worden.

 

Beïnvloeding van gedrag

Door middel van dit pictoverhaal leert een kind accepteren dat ook anderen op de computer mogen werken.

 

Persoonlijke verzorging

 

Andere voorbeelden

 

Sport is goed voor je lijf

 
 
 
 

Klik nu op Verandering in het lesrooster