Gebruikerservaringen

 

Ons systeem onderscheidt zich van anderen en is zeer gebruiksvriendelijk. Het is gemaakt voor ouders begeleiders en kinderen/ verstandelijk beperkten. U maakt nu kennis met een een geheel nieuwe versie, die via internet te downloaden is.

Het programma is gebouwd in WORD. Dat wil zeggen dat alles wat in MsWORD mogelijk is, ook kan in het pictoprogramma. Dan bedoel ik vergroten, verkleinen, verdubbelen, verplaatsen en mailen.
Wij hebben in de loop der jaren een groot aantal pictogrammen gemaakt (ongeveer 1400).
Natuurlijk is niet voor iedereen belangrijk zoveel picto´s te hebben, maar de variatie is groot, voor iedereen naar gelang niveau/ behoefte.

In het programma zit ook een woordenboek met alle picto´s, er is de mogelijkheid om dit boek te printen (het woordenboek is de eigenlijke start geweest van het programma, we hebben daar in 2000 de onderwijsprijs van Brabant mee gewonnen, maar we zijn bezig gebleven het programma door te ontwikkelen).
Wij gaan in ons systeem uit van verschillende categorieen, waaronder voelwoorden, hier zijn alle picto's ondergebracht, die te maken hebben met emoties. Alle dagen van de week zijn in het programma opgenomen, foto´s en plaatjes kunnen gemakkelijk aan het programma worden toegevoegd.

Ervaringen ouders

we maken nu al enkele weken gebruik van het programma Pictoword. Na het verkrijgen van de nodige handigheid, o.a. via het stellen van vragen aan de helpdesk van de ontwerper, is het voor ons een ideaal communicatiemiddel geworden. Je kunt via het intikken van woorden de bijhorende picto's opbouwen tot een pictobrief. Dit gaat heel gemakkelijk: je typt een zin die via een commando omgezet wordt in een pictozin mét woorden. En gaat weer door met de volgende zin enz. De picto's zijn op het computerscherm zichtbaar naast het veld waarin de pictobrief wordt gemaakt. Ook handig is als je een woord gebruikt dat in de aanwezige pictolijst tweemaal in een verschillende betekenis terugkomt, b.v. het woordje zijn, dat dan automatisch de picto's in het scherm naar voren komen, zodat je de juiste keuze kunt maken. Als een naam of woord gebruikt wordt die niet in het bestand zit, wordt een lege vierkant in de zin opgenomen. Daarin is dan bv digitaal een foto te plakken.
Het is nu mogelijk om in probleemsituaties snel via het maken van de pictobrief iets duidelijk te make voor onze zoon Rogier. Al met al een aanwinst in de communicatie met onze autistische zoon en een compliment aan de makers.
met groet,
Piet en Hannie Machielsen

Lees eerst nog even door Uitgangspunten