PictoWord / Pictolezen

 

Nog te vaak wordt lezen als iets vanzelfsprekends beschouwd en wordt er voorbij gegaan aan het feit dat de ´gewone´ manier van lezen lang niet voor iedereen toegankelijk is. Daar waar de gangbare leesmethoden niet volstaan, is het pictolezen een goed alternatief.
Aan de hand van onze methode kunnen grote groepen, die anders van deze ´kunst´ verstoken zouden blijven, zich een vorm van lezen eigen maken. Daarnaast kan het pictolezen als ondersteuning bij het reguliere leesonderwijs worden gebruikt, bijvoorbeeld bij leesonderricht aan anderstaligen.

Wilt u deze pagina´s in groter formaat weergeven?

Het formaat van de gebruikte teksten van deze website zijn eenvoudig naar eigen voorkeur aan te passen. Toets C t r l ingedrukt houden (Apple=Cmd) en dan een of meerdere keren op de + plustoets drukken voor de grotere weergave, en de - mintoets voor weer wat kleiner.

 

Kunnen (picto)lezen betekent veel meer dan alleen maar informatie opnemen, zeker voor de groep voor wie het pictolezen is ontwikkeld. Het betekent verbetering van communicatie en verhoging van zelfstandigheid en het gevoel van eigenwaarde. Denk hierbij aan het lezen van je eigen verjaardagspost, het lezen van een sinterklaasgedicht en het schrijven van een briefje. Via een instructieverhaaltje in picto kunnen kinderen zelf aan het werk. Door te lezen met behulp van de pictomethode verbetert de lezer niet alleen zijn of haar zinsbouw maar ook het vervoegen van werkwoorden en het gebruik van lidwoorden.

Kunnen lezen heeft ook een positieve invloed op een beter besef van tijd (toekomst en verleden), het zien van verbanden, begripsverduidelijking, systematisch werken en kan een waardevolle ondersteuning bieden bij de voorbereiding op nieuwe situaties en veranderingen.

De basis van het programma.

Het huidige pictoword kent zijn basis in de methode "zeggen wat je ziet", van mevr. de Wit-Gosker. De oorspronkelijke picto's van "zeggen wat je ziet", zijn op aanwijzing van Mevr. de Wit-Gosker geconstrueerd door Mevr. van Ittersum.
De Mgr.Bekkersschool heeft 80 basispicto's uit deze methode gebruikt en deze verder ontwikkelt. In de persoon van Louise Hoogers (in die tijd leerkracht van de Mgr.Bekkersschool), Marion van der Wal (logopediste Mgr.Bekkersschool) en Wil van Eijk (ouder van een oud-leerling), zijn de picto's uitgebreid tot zo'n 1400 picto's.
Paul van de Mortel heeft deze picto's verwerkt in een computerprogramma zodat deze, in eerste instantie voor ouders en leerkrachten van de Mgr.Bekkersschool, makkelijk te gebruiken zijn. Het programma is in ontwikkeling gebleven en we zijn er dan ook trots op u het uiteindelijke resultaat nu ook via onze eigen website aan te kunnen bieden.

Klik nu op gebruikerservaringen